IGLUS

The Association of Igloo Builders of Catalonia is a non-profit organization that promotes the construction and exploitation of igloos as a popular, simple, ecological and austere winter activity.

Since the beginning of the Association, we have made a long journey, until we consolidate a group of friends who love the mountain, love nature and want to enjoy all the possibilities that it gives us.

"Project promotional web about the unusual leisure activities in the mountains. A social, cultural and educational through the world of igloos with audiovisual, multimedia and interactive "

The objectives that this project is part of the final grade are exploring the use of audiovisual material to convey the emotions that live in an igloo and offer all stakeholders a window for learning and know about the activity. The project is a social contribution is to explain why and who does an igloo.

To make this documentary has followed the methodology followed for the activities performed in the Pyrenees. The documentary is a model that allows you to present the reality of linear form which can be seen during practice and morning event held every year the association.

The project is surrounded digital format through a website which serves as development and learning by stakeholders. The realization of the event and the activities carried out in partnership and support are a strong point to explain that carried out without any problem. Through the web promotion iglu.ohmamiglu.cat is an example of how you want to promote to get to know this type of activity.


IGLOO, DOCUMENTARIES, LEISURE, ACTIVITY, PYRENEES

Per primera vegada, entrem en un món d’estructures fetes de neu en espais naturals privilegiats sense cap maltractament a la natura, se’ns dubte màgic.

Durant tres mesos s’ha fet un seguiment de les diferents activitats que l’associació de constructors d’iglús de Catalunya fan cada any. Aquest projecte emmarca la seva motivació en realitzar l’activitat i compartir-la amb els altres.

Aquest projecte vol ser una finestra al món i entendre l’iglú com una nova activitat de lleure, pensada per famílies i persones vinculades amb la muntanya, que volen viure una experiència d’equip construint una casa de neu.

El projecte que es presenta a continuació es troba emmarcat dins l'assignatura de Treball de Final de Grau (TFG) del Grau en Audiovisuals i Multimèdia de l'Escola Universitària ERAM. Respon a la tasca principal d'aquesta assignatura: La realització d'un treball de final de grau dins l'àmbit de l'audiovisual i multimèdia.

Les eines i les tècniques audiovisuals han esdevingut, de manera progressiva, un mitjà per mostrar com el lleure a la natura pot convertir-se en una experiència sense precedents. Els formats documentals són avui en dia quelcom capaç de transmetre a tot el món diferents formes d'entendre la vida a través dels llenguatges narratius i l'ús de tot tipus de material audiovisual interactiu.

Aquest projecte participa de la idea del web juntament amb idees de promoció i màrqueting. El projecte consisteix en un web promocional sobre l’iglú i els seus principis del lleure que se’n poden treure, les vivències de l’associació i com a través d’una tarda es pot acabar fent una casa de neu. El treball que s’ha realitzat durant tot el projecte passa per impulsar de forma austera un projecte com és el de l’Associació de Constructors d’Iglús a Catalunya.

El document del projecte es troba funciona a través d’un web principal que emmarca les idees bàsiques que pertanyen a l’Iglú i com la gent pot fer-ne una activitat de lleure a la muntanya.

Per altre banda, també ho emmarco amb un canvi de logotip que presento al treball i un canvi substancial a la web principal de l’associació.

L'objectiu general que m'he marcat per al TFG és el d'explorar l'ús del llenguatge del web promocional d’una activitat de lleure diferent, ampliant i aprofundint els meus coneixements sobre els recursos tècnics i conceptuals de la narrativa documental.

Elaboració d'un informe web (preparació d’un reportatge, proposta visual diferent i una pàgina web promocional) sobre un esdeveniment de lleure social. L’informe web consta de la reproducció de la documentació realitzada dels esdeveniments, prèviament seleccionats i que es consideren més importants.

Aquest objectiu general engloba diferents objectius específics, que també m'he plantejat assolir:

1- Estendre com presentar les activitats orientades al públic

2 –Donar a conèixer l’activitat a tots els potencials usuaris de les pistes de la Molina (principalment de França i d’Aragó ). Aquest fet comporta una feina de difusió i captació de participants.

3 - Centralitzar el punt d'atenció a la idea del iglú com a rerefons de tot el projecte.

4.- Augmentar la difusió: convidar a les ràdios, televisions, diaris i revistes. Pancartes als fanals i cartells.

5. Millorar la pròpia tècnica i agafar seguretat en l'ús de material audiovisual promocional.

6.- Donar a conèixer el món una activitat de lleure, austera i ecològica com és “Ensenyar a fer iglús”!

Per últim el projecte servirà per establir si la següent hipòtesi és valida. Es tracta de saber si mitjançant aquest projecte audiovisual interactiu l’IGLÚ pot esdevindre quelcom interessant per la població i per tant per l’associació pot servir com a plataforma de llançament per presentar el seu projecte allà a on vagin.

En poques paraules, des del món audiovisual es pot fer un gir a la percepció de la gent per canviar la visió que té les persones de fer iglús.

“La plataforma audiovisual/web pot canviar la visió de la gent sobre del lleure en el món dels iglús”.